Rapport från styrelsemöte 4/11

Styrelsens november möte på Teams var kort och effektivt. Utöver de tunga frågorna om trafik och utbildning diskuterades det nya och kanske allra viktigaste utskottet, Företag och framtid, som tar upp frågor om branschens överlevnad.

Här kommer några punkter från styrelsemötet:

  • De regionala medlemsmötena, senast i Dalarna/Borlänge och Örebro, är viktiga och uppskattade.
  • Gruppförsäkringen med Svedea, mäklad av Brim, fungerar väl.
  • Valberedningen har inlett sitt arbete.
  • Leverantörs/teknikgruppen föreslår fler partners.
  • Debiteringsunderlaget ses över till stämman för att inkludera större runtomsvängande teleporters som sedan länge ersatt de minsta mobilkranarna.

Kommande styrelsemöte är planerat till 3 december.

Välkommen att kontakta någon i styrelsen eller kansliet om du har frågor eller förslag, eller kanske intresse att medverka i branscharbetet.