Deltagare regionmöte Örebro 2020

Regionmöte i Örebro

Onsdagen 21 oktober höll Mobilkranföreningen regionmöte med deltagare från Södermanlands, Västmanlands och Örebro län.

Mötet hölls på Veho Bil i Örebro, som följd av deras samarbete med Samköpsgruppen. Vid mötet deltog Samköpsgruppens Kenny Strömberg, som gick igenom de avtal som erbjuds Mobilkranföreningens medlemsföretag.

Mötet genomfördes under ledning av regionansvarig styrelseledamot Mikael Clefberg från Västerås, och Jenny Forssell från Mobilkranföreningens kansli.

Vid mötet genomgicks aktuell verksamhet med fokus på utbildnings-, trafik- och försäkringsfrågor. Även hur styrelsen, utskotten och valberedningen arbetar. Diskussionen uppehölls en stund kring det nya utskottet Företagande och framtid, som bildats för frågor kring sund konkurrens, byråkrati och samhällsutveckling.

Mötet avslutades med en gemensam middag på Scandic Väst och en förhoppning om att kunna träffas på regionmöte till våren igen.

Är du intresserad av regionmöte i din region? Kontakta Mobilkranföreningens kansli eller någon i styrelsen.