Välkommen till ett nytt år med Mobilkranföreningen!

I Mobilkranföreningen kan våra medlemmar och partners tillsammans förbättra och utveckla kranbranschen. Under 2021 vill vi nå ännu längre, därför startar vi året med en reflektion över det föreningen arbetat med och åstadkommit under 2020.

Vilka frågor vill du att vi jobbar främst med under 2021, vad engagerar dig och hur når vi fram som bransch? Lämna gärna din kommentar här.

Lokala medlemsbesök och regionala möten

När pandemin tog en paus passade vi på med ett regionalt medlemsbesök i Dalarna, med företagsbesök, diskussioner och en nätverkande middag. Engagerade medlemmar i Örebro-regionen ordnade även ett eget lokalt möte.

Ökad kommunikation till medlemmar och partners

Under 2020 har vi publicerat 42 inlägg på hemsidan, 48 på Facebook, 34 på Instagram och 42 på LinkedIn. Den ökade kommunikationen har bidragit till att vi haft över 10 000 unika besökare på mobilkranforeningen.se, var du en av dom?

Digital årsstämma

Mobilkranföreningens årsstämma hölls för första gången som en telefon- och videokonferens via Microsoft Teams den 24 april 2020.

Nya arbetsätt till följd av pandemin

Covid-19 kom med nya utmaningar och arbetssätt. Krandagen flyttades fram, men vi har istället utvecklat effektiva former för elektronisk kommunikation via Microsoft Teams. Flera frågor har diskuterats digitalt i utskott eller mindre fokusgrupper med representanter ur styrelsen och/eller utskott.

Vi lanserade ett nytt nyhetsbrev

Mobilkranföreningens nya nyhetsbrev skickas ut en gång i kvartalet och berättar kort och koncist om det senaste inom förenings- och branscharbetet. Läs och hämta nyhetsbreven här.

Mobilkranföreningens nyhetsbrev

Fler godkända lärlingar i kranutbildningarna

15 lärlingar har blivit godkända i mobilkranförarutbildningen och 13 i tornkranutbildningen. Utbildningsutskottet har hållit möten främst digitalt och delat upp sig i mindre grupper för olika delfrågor. En ny referensgrupp för tornkranutbildning har bildats som utvärderar och vidareutvecklar utbildningsmaterialet för tornkranförare.

Rapportering från styrelsemöten

Under året har vi haft sju styrelsemöten, med ledamöterna på plats antingen fysiskt eller digitalt. För att ge ökad insyn och få synpunkter på styrelsearbetet publicerades rapporter på hemsidan efter varje styrelsemöte.

Mobilkranföretagen förstärker ledarskapet

Under våren 2020 har vi haft två kurstillfällen för ledarskapsutbildningen som lanserades hösten 2019. 9 av 15 kursdeltagare var medlemmar från Mobilkranföreningen.

Nytt avtal med Samköpsgruppen

Vi tecknade ett avtal med Samköpsgruppen som ger Mobilkranföreningens medlemmar bra rabatter hos ett flertal leverantörer.

Ett nytt framtidsutskott

Framtidsutskottet bildades för frågor kring företagande, sund konkurrens och samhällsutveckling. Kom med och lyft dina funderingar om hur vi som bransch kan nätverka, påverka och utvecklas som mer konkurrenskraftiga företagare.

Samverkan med våra partners

Uppstartsmötet med våra leverantörspartners visade på ett stort engagemang. Här finns bred kompetens som vi kan ta vara på genom utbildningar inom hantering, säkra lyft, underhåll mm.

Viktigt politiskt engagemang i dispensfrågan

I våras träffade vi Riksdagens trafikutskott, vilket resulterade i ett riksdagsbeslut om en översyn av dispenshanteringen. Flera partier jagar på ministern och departementet. Genom dispensnätverket, med Trafikverket och kommuner, drivs ett utvecklingsprojekt om Digitala dispenser, klart sommaren 2021.