Uppstartsmöte med Leverantörsgruppen!

Branscharbetets syfte är underlätta verksamheten, inte bara för våra medlemmar utan självklart även för leverantörerna. Vi har länge velat skapa ett närmare branschsamarbete med våra leverantörspartners och måndagen den 3 februari hade vi äntligen ett uppstartsmöte med den nya Leverantörsgruppen. 

Leverantörsgruppen har startats främst för partners och teknikintresserade medlemmar. Som delaktig i utskottet kan du vara med och påverka hur föreningen arbetar. Det är en möjlighet att väcka viktiga frågor som påverkar kranbranschen, komma närmare medlemsföretagen och vara del av ett kunskapsutbyte och nätverk.

Måndagen den 3 februari hade gruppen sitt första möte. På plats var leverantörer från Alfab, ANK Cranes, Bedsab, Certex, Dekra, DNB, Gunnebo, Hüllert, Scantruck och uthyrare från Sofia Mobilkranar och Vigo Andersson Entreprenadmaskiner.

Vi diskuterade hur viktigt det är att vi bibehåller en hög kvalitet i branschen, både som uthyrare och leverantör. Den gemensamma nämnaren var att på ett bättre sätt nå ut med utbildning, hantering och finansiering av lyftanordningar och lyftredskap.

Missade du mötet? Det kommer fler möten i olika former, kontakta gärna kansliet om du vill veta mer.