Rapport från styrelsemöte 16/1

I novembers medlemsenkät fick vi frågan om vi kan rapportera om vad som diskuteras på styrelsemötena. Vi har tagit till oss detta och börjar med årets första styrelsemöte.

Torsdagen den 16 januari samlas styrelsen i föreningens nya lokaler på Fleminggatan 7. Ordförande Anette Pettersson inleder mötet, i vanlig ordning, med att gå runt bordet för att höra med var och en om vad som händer i branschen just nu.

Utöver styrelsen och kansliet är även valnämnden på plats för att intervjua varje styrelseledamot, eller med deras egna ord ”grilla dom”, inför årsstämman.

Under dagen diskuteras genomförda aktiviteter 2019, verksamhetsplan 2020, det nya årets aktiva utskott/arbetsgrupper (företagande&framtid, försäkring, leverantörer&teknik, trafik, utbildning), samt information och evenemang. Vi avslutar dagen med att bestämma agenda inför nästa möte som är i mars och styrelsen beslutar att vi ska diskutera utskottens prioriteringsområden.

Är du intresserad av att engagera dig i ett utskott eller väcka en fråga till styrelsen? Kontakta kansliet på mail info@mobilkranforeningen.se eller telefon 08-400 268 90 så berättar vi gärna mer.

På bild ser du kanslichef Leena Haabma Hintze tillsammans med styrelseledamöten Mikael Clefberg (Aros Mobilkranar), Christer Edin, (Edins Kranar) och Micael Gerling (Ånge Mobilkranutbildning).