Politiskt engagemang öppnar för dispenssamtal med departementet

Under hösten har riksdagspolitiker uppmärksammats om dispensfrågan och besökt flera medlemmar. Anders Åkesson, vice ordförande i Trafikutskottet ställde nyligen frågan även till ministern Tomas Eneroth, vilket resulterade i att Mobilkranföreningen blev inbjuden till Infrastrukturdepartementet.

Mobilkranföreningen fick idag tillfälle att samtala med departementet om vikten av att dispenshanteringen utvecklas i takt med samhällets snabba förändringar. Vi påtalade även risken för att företagen av konkurrensskäl tvingas till lagöverträdelser om inte hanteringen effektiviseras och blir mer transparent, vi får inte hamna i samma sits som åkeriföretagen. Departementet menade att sund konkurrens är en prioriterad fråga för dem.

De politiskt sakkunniga kommer nu ta frågan vidare inom departementet och Mobilkranföreningen erbjöd studiebesök och fortsatt information om vårt arbete.

Ordförande Anette Pettersson utanför Infrastrukturdepartementet.