Byggindustrins avtal 2020: Hur det kan påverka kranbranschen

Den 30 maj 2020 löper Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet ut. I samband med avtalsförnyelsen vill Byggnads bland annat införa en högre övertidsersättning och rätt till dygnsvila på betald arbetstid vilket kan ställa till det för kranbranschen.

Det finns ett stort behov i kranföraryrket att verksamhetsanpassa arbetstids- och löneavtal. Fackets nya förslag om högre övertidsersättning, dygnsvila och lön som prestationslönelaget från den första timmen, riskerar begränsa möjligheten att förlägga arbetstid utanför vardagar och dagtid och att ge lön efter kompetens.

Kranförare är en nyckelresurs och stoppar effektivt en hel byggarbetsplats. Efter tidigare avtalsrörelser med medlemmar uttagna i strejk, har Mobilkranföreningen och Byggföretagen (BF) fört samtal med Byggnads om det orimliga i att kranföretag drabbas så hårt av strejkvarsel.

Senast i slutet på januari träffade Mobilkranföreningen de förhandlingsansvariga i arbetsgivarorganisationerna Byggföretagen (BF) och Maskinentreprenörerna (ME) för att diskutera det kranbranschen behöver i ett nytt avtal. Som ett resultat avser båda organisationerna (BF, ME) att tillsammans med Byggnads utveckla en specifik kranbilaga med ex. mer anpassad lönereglering, övertid, restid, nattarbetstid, och ett förenklat förfarande för enmansföretag utan egen maskin. Kranbilagan ska kunna inarbetas i det kommande huvudavtalet under avtalstiden.

Läs mer i Byggföretagens yrkanden för Byggavtalet ex. pkt. 2.5-6, 3.4, 4.

https://byggforetagen.se/app/uploads/2020/02/Avtal-2020-yrkanden-Slutgiltigt_-002.pdf

och i Maskinentreprenörernas yrkandens för Entreprenadmaskinavtalet ex. pkt. 7, 9, 10, 12, 13.

https://www.me.se/globalassets/medlemsstod-media/arbetsgivarstod/avtalsrorelsen-2020/mes-yrkanden-byggnads-2020.pdf