Vi välkomnar nya leverantörspartners

Flera nya leverantörspartners har under första halvåret 2023 anslutit sig till Mobilkranföreningen. 

Leverantörspartners är företag som levererar produkter och tjänster till medlemsföretagen; som kranar, maskiner, lyftredskap, däck, besiktnings- och finansieringstjänster.

Tre företag har under första halvåret ansökt och blivit antagna som partners i föreningen:

Mobilkranföreningen har sedan tidigare flertalet leverantörspartners inom olika verksamhetsområden, se förteckningen över samtliga leverantörspartners.

Att vara leverantörspartner i föreningen innebär bland annat att medverka i branscharbetet och delta vid föreningens möten. Vid årets Krandag medverkade flertalet av partnerföretagen i en minimässa som hölls i anslutning till konferensen.

Saknar du någon leverantör på listan som borde vara med som partner, uppmana dem då gärna att kontakta Mobilkranföreningens kansli eller någon i styrelsen. Mer information om vad det innebär att bli partner finns här.