Videorapport från styrelsemöte 8 juni

Se en video med Mobilkranföreningens styrelseordförande Mikael Clefberg, som ger en kort rapport från styrelsemötet den 8 juni i Stockholm.

Varmt välkomna att kontakta Mikael eller någon i styrelsen om du är intresserad av att veta mer om vad som händer i styrelsearbetet.

Du kan också gärna kontakta Mobilkranföreningens kansli på info@mobilkranforeningen.se eller slå en signal till 08-400 268 90.