Effektivare dispenser utreds av Trafikverket

I våras startade nästa etapp för en smidigare och mer digitaliserad dispensprocess genom två samverkande projekt. Rise, Research Institute of Swedens projekt Digidisp 2 arbetar med tekniken, Trafikverket ska ta resultaten vidare i regeringsuppdraget med förslag på ändringar i regelverket.

Rise-projektet bygger på förstudiens förslag, Digidisp 1 med en digital självdeklaration. Förslaget kräver en kraftig utveckling av främst kommunernas system och datakvalitet. Projektet kartlägger nu hur en större kommun handlägger dispenser.

I studien ingår en pilot med en mobilkran där en digital process ska prövas med en generell dispens under en begränsad tid på ett begränsat vägnät. Syftet är att få fram en konkret modell för ett digitalt vägnät där dispenser och uppföljning av dessa blir alltmer automatiserade.

Regeringsuppdraget indikerar att Trafikverket bör i större grad ta ansvar för dispenser även där kommunerna är väghållare.

Mobilkranföreningen, som är en aktiv samtalspartner i bägge projekten, har länge pekat på mörkertalet då många kommuner saknar resurser och kompetens för dispenshanteringen. Vi arbetar nu aktivt för en ökad samverkan mellan mindre kommuner som en dellösning för att förenkla dispensprocessen.

Rise-projektet ska slutföras under våren 2024, samtidigt ska Trafikverkets uppdrag presenteras till regeringen i juni 2024.