Flera nya partners förstärker Mobilkranföreningen

Mobilkranföreningens partners är de företag som levererar mobilkranar, lyftande maskiner, lyftredskap, däck, oljor, besiktningstjänster, utbildningar m.m. till medlemsföretagen.

Partnerskapet innebär att vara en del i föreningens nätverk, med deltagande på konferenser och föreningsmöten. Partners har även en viktig roll i branscharbetet där de bidrar med sakkompetens i aktuella frågor.

Under 2020/2021 har flera leverantörsföretag ansökt och blivit antagna som nya partners. Ju fler leverantörsföretag – likväl som kranföretag – som ansluter sig, desto starkare blir Mobilkranföreningens som branschorganisation.

Dessa företag är partners idag:

Saknar du någon leverantör på listan som borde vara med som partner, uppmana dem då gärna att kontakta Mobilkranföreningens kansli eller någon i styrelsen.

Mer information om vad det innebär att bli partner finns här.