Digitala medlemsmöten under vinterhalvåret

Mobilkranföreningen bjuder in till digitala medlemsmöten för information om föreningsverksamheten och aktuella branschfrågor.

Till följd av pandemin begränsas möjligheten till att hålla fysiska föreningsmöten, men Mobilkranföreningen kommer istället att genomföra digitala möten. Det planeras både för regionala möten och ett föreningsmöte där samtliga medlemmar och partners är välkomna.

De regionmöten som planeras under vintern kommer istället att genomföras som digitala möten. Först ut är region väst som håller möte 27 januari. Det planeras även för digitala medlemsmöten för fler regioner. Regionmöten genomförs under ledning av Mobilkranföreningens styrelseledamöter, med stöd av Mobilkranföreningens kansli.

Innehållet i mötena formas mycket utifrån deltagarnas önskemål och frågeställningar. Om du har en fråga du vill ta upp eller önskar mer information om så kontakta gärna Mobilkranföreningens kansli eller någon i styrelsen.

Håll utkik efter mötesinbjudan som skickas på mejl till kontaktpersoner hos medlems- och partnerföretagen.