Mobilkran i hög fart

Utredningen om digitala dispenser är klar

Mobilkranföreningen har under hösten gjort viktiga framsteg i dispensfrågan. I RISE, Research Institutes of Sweden, utredning har vi varit en tung och pådrivande dialogpartner. Vårt arbete har uppmärksammats av riksdagen, tack vare samverkan med tongivande partiföreträdare som nu avser driva frågan mot ett agerande hos regeringen.

Föreningen har fortsatt haft en aktiv dialog i dispensfrågan och skapat en bred förankring med myndigheter och beslutsfattare i riksdag och regering. Vi har varit flitiga med påverkan av utredningen och med underlag till motioner som ledamöterna använt för att betona vikten av dispensfrågan.

I december arrangerade vi ett fysiskt möte i riksdagen om utredningen tillsammans med Trafikutskottets vice ordförande Socialdemokraternas talesperson. Runt bordet fanns fler politiker från Trafikutskottet, representanter från SKR, kommuner samt våra allierade från RISE (Research Institutes of Sweden), Byggföretagen och Åkeriföretagen. Mötet resulterade i att Trafikutskottet avser ta fram ett betänkande till riksdagens förslag till lösningar kring dispensfrågan.

Av RISE utredningens tre utvecklingsscenarier förordar samtliga näringslivsorganisationer alternativet som skulle möjliggöra en automatiserad och direkt dispensprocess. Beslut om färdväg, spårbar med GPS-navigering skulle komma omedelbart. Då Infrastrukturministern och departementet har uttryckligen inväntat utredningen kan vi äntligen öka dialogen med departementet och hela Trafikutskott, tillsammans med våra allierade. Beslutsprocessen i politiken tar lång tid, men flera av våra toppolitiker menar att vi arbetar föredömligt med frågan. Under våren ska vi fokusera på:

  • Uppvaktning av hela Trafikutskottet
  • Ökad synlighet i media med allierade i frågan
  • Fortsatt dialog med ledande beslutsfattare i riksdag och regering
  • Fortsatt dialog med RISE, Trafikverket och framförallt SKR och kommunerna
  • Tätare dialog med infrastrukturministerns stab

Vi har nått en avgörande punkt i arbetet, nu ska vi nå ända fram genom medlemmarnas fortsatta engagemang och stöd.