Branschen ser fram emot digitala dispenser

Genom en intensiv och djup förankring med politiker och myndigheter har vi drivit dispensfrågan så snabbt som den politiska processen tillåter.

Föreningen har ett brett stöd i riksdagen, som bevakar att infrastrukturministern ligger på sitt departement. SKR har startat en intern dialog med sakkunniga kommunala dispenshandläggare .

Norrköping kommun har bildat ett nätverk med ett 50-tal kommuner, vilket gett SKR, Sveriges Kommuner och regioner en förståelse för behovet av en nationell dispenssamverkan. SKR har skrivit till Mobilkranföreningen att kommunerna behöver mer vägledning och stöd för sin handläggning.

Mobilkranföreningen deltar i Trafikverket utredningsuppdrag Digitala dispenser, ett uppdrag som noga följs av ministern. Arbetet leds av Sveriges forskningsinstitut RISE och går under våren från probleminventering till att ta fram förslag på lösningar.

Föreningens mål är Trafikverket och kommunerna ska samverka i ett digitalt system med en hög tillgänglighet och rimlig prissättning, som möjliggöra ett hållbart nyttjande av fordonen, med dispenser även på fordonstyp. En kombination av poliskontroll och digital övervakning kommer främja säkerhet och sund konkurrens.

Föreningen behöver dina synpunkter på de alternativ som RISE utredningen nu arbetar med. Det är en unik möjlighet att påverka en statlig utredning i en fråga som är central för branschen. Men det brådskar så hör genast av dig till kansliet för mer information.