Värdet av en bra juridisk rådgivare

Att vara företagare kan kännas ensamt ibland och det kan vara svårt att veta var man ska vända sig när man stöter på frågor. Som medlem i Mobilkranföreningen har ni nu möjlighet att få kontakt med en kvalificerad och branschkunnig jurist, som del av medlemskapet.

Genom att ha slutit avtal med CvZ Juridik, får ni nu upp till två timmar att tillgå för juridiska frågor inom allmän affärsjuridik. Om ni har behov av ytterligare rådgivning eller frågor avseende arbetsrätt och arbetsmiljö har vi dessutom avtalat fram ett förmånligt timpris hos CvZ Juridik.

CvZ Juridik arbetar brett inom arbetsrätt, arbetsmiljö och allmän affärsjuridik, och CvZ Juridiks jurister Vanessa och Alexander har många års erfarenhet av att rådge mindre och medelstora företag, på ett pedagogisk, lösningsorienterat och lättförståeligt sätt.

Typexempel på frågor som CvZ Juridik hanterar varje dag kan vara:

  • Min kund betalar inte mina fakturor – hur ska jag hantera detta och samtidigt bevara en god relation?
  • Jag har insett att aktiekapitalet är nere under hälften – vilka konsekvenser kan detta ha för mig som VD eller styrelsen?
  • Jag ska skriva på ett omfattande samarbetsavtal med en stor kund – finns det några specifika klausuler jag borde titta extra efter?
  • Gäller AB04/AHK18 eller inte?
  • Hur ska jag göra inför kommande uppsägning pga. arbetsbrist? Hur ska jag upprätta en bra konsekvensanalys, och finns det någon bra uppsägningsmall jag kan använda?
  • Jag har en anställd som inte vill bära sin skyddsutrustning trots att jag påmint personen flera gånger, hur ska jag hantera detta?

Detta är frågor som hänför sig till hela spektret av rättsområden som CvZ Juridik arbetar inom, och svaren kan vara både kortfattade och mer långtgående – beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. CvZ Juridik har även god kännedom gällande AB04 och även Mobilkranföreningens leveransvillkor AHK18, och har bistått i att utveckla mallar att använda till dessa.

Läs mer om CvZ Juridik här.

Har ni en juridisk fråga och är intresserade av att få utnyttja er juridiska medlemsförmån? Kontakta kansliet, så löser vi det!