Undersökning visar: Trafikverket hanterar dispenser bättre än kommuner

Trafikverket får generellt högre betyg än kommuner vad gäller hantering av transportdispenser när medlemmarna i Mobilkranföreningen betygsätter myndigheterna. Nästan hälften av medlemmarna ser bara fördelar med att Trafikverket tar över dispenshanteringen helt och hållet.

Kortare handläggningstider, bättre bemötande och ett stöd för att möta kundens önskemål.

– Bilden är entydig. Även om det enligt våra medlemmar finns förbättringspotential inom Trafikverket så får myndigheten bättre omdöme än kommuner i den enkät som Mobilkranföreningen gjort bland medlemmar, säger Mattias Josefsson, Mobilkranföreningen.

Transporter av mobilkranar kräver särskild dispens som idag antingen söks hos Trafikverket eller hos en enskild kommun. Trafikverket ser nu över hanteringen av transportdispenser, på uppdrag av regeringen, i syfte att effektivisera hanteringen. Mobilkranföreningen, som har arbetat aktivt för att uppdraget över huvud taget ska komma till stånd, för regelbundet samtal med Trafikverket och följer utredningen.

– Hittills är dialogen bra. Som förening har vi förväntningar på utredningen, både i det korta och det längre perspektivet. Det ska vara lätt att göra rätt och Sverige tjänar på att ha ett system som motverkar osund konkurrens, säger Mattias Josefsson.

I det korta perspektivet lyfter han bland annat frågan om möjligheten att söka dispens på kranmodell istället för som i dagens system på registreringsnummer.

– Det skulle underlätta en hel del om ett mobilkranföretag kan söka dispensen på modell. Det är ett sätt att få bort trösklar och minska mörkertalet på vägarna. Något alla tjänar på.

Mer än hälften av de som svarat, närmare 54 procent, anser inte att ansvariga myndigheter gör tillräcklig tillsyn för att stävja osund konkurrens inom transportnäringen avseende svensk- och utlandsregistrerade dispensfordon.

Utdrag ur enkäten:

  • Drygt 60 procent tycker att handläggningstider hos TrV är “bra” eller “ganska bra”. Motsvarande siffra för kommunerna är drygt 46 procent.
  • Över hälften, 57 procent, anser att handläggningstiden varierar mellan kommuner. Närmare var femte, eller 18 procent, anser att det varierar inom en kommun.
  • Drygt 85 procent anser att TrV:s service och bemötande är “bra” eller “ganska bra”. Motsvarande siffra för kommunerna är drygt 64 procent.

Enkät besvarades under perioden den 20 november till den 3 december. Totalt 87 företag fick möjlighet att svara, svarsfrekvensen motsvarar 33 procent.