Mobilkranföreningen driver fram dispensfrågan

Trafikverket har startat ett nationellt dispensnätverk tillsammans med Mobilkranföreningen, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Ett resultat av arbetet med att påverka politiker och myndigheter till att effektivisera dispenshanteringen.

Vi har även bjudit in oss, bygg-och åkerinäringen till riksdagens trafikutskott för en bredare förankring bland beslutsfattarna. Dialogen kommer handla om de åtgärder som kan medverka till effektivare transporter på väg med ökad samverkan mellan Trafikverket, Sveriges kommuner och enskilda väghållare.

Vi har stora förhoppningar på att det nya dispensnätverket och politikermötena kommer ta oss framåt i frågan.