4 tips för att bli en aktiv medlem i Mobilkranföreningen

I mitten av november skickade vi ut en enkät för att utvärdera Mobilkranföreningens kommunikation med medlemmar och partners. Ett stort tack till alla er som tog er tid att besvara enkäten.

Något som särskilt uppmärksammades av enkäten var att en tredjedel svarade att de inte visste eller var osäkra på hur man engagerar sig i föreningsarbetet.

Mobilkranföreningen har som mål att tillvarata samtliga medlemmars gemensamma intressen. Vi vill därför att så många medlemmar som möjligt ska vara aktiva och dela med sig av viktiga branschfrågor.

För att främja och förbättra detta har vi tagit fram 4 tips på sådant du kan göra för att bli en aktiv medlem i Mobilkranföreningen.

I den privata gruppen kan vi vara lite mer branschpersonliga, slänga oss med våra egna begrepp och bekymmer. Vi på kansliet uppmärksammar diskussioner som förs i gruppen och kan ta med oss frågor till föreningsarbetet.

Genom att delta i utskott påverkar du direkt vilka frågor vi ska arbeta mest med. Läs mer om våra utskott här eller hör av dig till kansliet eller sammankallande för utskottet om du är intresserad av att veta mer.

På föreningsmöten träffar du företagskollegor från hela landet och på medlemsmöten träffar du dina närmaste företagskollegor.

Vissa frågor drivs direkt av kansliet och då behöver vi kloka synpunkter från verkligheten. Håll utkik efter Nyhetsbrevet som skickas ut några gånger per år, på vår webbsida via Nyheter och på våra sociala medier för att ha koll på vilka frågor och projekt som vi arbetar med.


På vår webbsida, Facebook eller LinkedIn kan du läsa mer om pågående initiativ och projekt. Kontakta gärna oss på kansliet om du har frågor.