Vad en lyftdirigent ska kunna 2 – Planering av lyftväg

lektion Progress:

Här fortsätter utdraget ur kranförarens kurs med en sammanfattande inblick i hur en kranförare planerar lyftvägen.

Planering av lyftväg handlar om att ta ansvar för att minimera risk, bland annat genom att undvika att föra last över personer på mark.

Checklista för planering av lyftväg för stationära kranar

 • Finns andra stationära kranar i din krans område, ska du alltid hålla i medvetandet var den eller de kranarna kan befinna sig. Ställ in kollisonsvarnaren och se till att radiokommunikationen med andra kranförare fungerar.
 • En grundprincip för allt arbete med kran är att lyft över personer i absolut möjligaste mån ska undvikas (AFS 2006:6 §11). Uppmärksamma om kranens arbetsområde berör ytor dit personer ofta har tillträde. Det är speciellt viktigt i offentliga miljöer, till exempel städer och gator där vanliga fotgängare och fordon rör sig. Du måste utgå ifrån att de inte uppmärksammar kranarbete och farorna med det. Därför ska det finnas personer på marken som varskor allmänheten och spärrar av så att obehöriga inte oavsiktligen kommer under lyft last.
 • Att kranföraren skall göra allt som står i hens makt för att minimera risken för olycksfall
 • Förhållandena ovan gäller också själva byggarbetsplatsen. Ta hänsyn till dem som arbetar där om lastens lyftväg ligger i deras väg. Signalera och varsko om vad som ska ske. Kanske behövs det även här lyftdirigenter som kan spärra av under lyftet.
 • Ge akt på fast hinder i luften, se till att arbetsområdesbegränsningen är korrekt inställd. Se upp med kollisionsrisken: mobilkranar, ställningar och liknande kan komma upp tillfälligt och överraska.
 • Kranförare och lastkopplare bär tillsammans ansvar för att lasten är korrekt kopplad.
 • Är du osäker på lastviken, försök i första hand reda på den. Vikten är ofta angiven eller uppskattad med en viss tolerans vilket betyder att vikten sällan stämmer till 100 procent.
 • Provlyft för att ta reda på lastvikt får endast göras om lasten står på mark och först som sista alternativ. Kranens säkerhetssystem hjälper dig att inte överlasta kranen om du hanterar kranen på varligt sätt.
 • Rivning kan innebära att du får hantera mycket farliga situationer, eftersom lastvikt vanligen är okänd och last kopplas i krok för att först därefter lossas från byggnaden. Se till att ha stora säkerhetsmarginaler vid rivning.
 • Stoppa alltid en rörelse innan du når rörelsens gränsläge.
 • Förlorar du kontrollen över kranens rörelser, tryck på nödstoppet för att stoppa alla rörelser i en potentiellt farlig situation, men använd aldrig nödstoppet i onödan.
 • Dra aldrig last sidledes.