Lyftdirigering

Den person som signalerar kallas lyftdirigent (signalman) och fungerar som kranförarens ögon och öron.

Kommunikation mellan lyftdirigent och kranförare är avgörande för att varje last ska förflyttas så säkert som är möjligt och förebygga olyckor.

Lyftdirigent ska alltid finnas när lasten under någon del av lyftet inte är fullt synlig för kranföraren, eller om kranförare eller platschef anser att en lyftdirigent bör vara närvarande på grund av säkerhetsförhållanden på platsen.

Avståndet till föraren kan vara långt och lyftdirigenten bör därför vänja sig vid göra tydliga tecken med stora rörelser – i stort sett använda sin kropp så tydligt det går.

Lyftdirigenten ska inte bara ha vana att använda de handsignaler som används på arbetsplatsen, utan även känna till kranen och lyftredskapen som används, kranens begränsningar som exempelvis de dynamiska rörelser som kranrörelser kan leda till.