Detta kan en bra lyftdirigent 1: Lyft och nedsättning av last

lektion Progress:

Den som dirigerar en kran behöver känna till hur den fungerar och vilka begränsningar kranföraren har att ta hänsyn till.

Nedan kan du läsa en del ur kranförarens grundutbildning som du som lyftdirigent behöver kunna.

Tänk på att lyftdirigent, lastkopplare och kranförare utgör ett team som tillsammans har ansvar för kranen och de lyftoperationer som utförs.

Sneddrag

Alla kranar är konstruerade för vertikal belastning rakt ner från bommen. Krafter som kommer från sidan resulterar i stabilitetsförluster och kan även utsätta konstruktionen för belastningar som den inte har konstruerats för.

Sidokrafter kan uppstå om kroken kopplas så att sneddrag sker, det vill säga att linan inte längre hänger rakt ner från bommen när lyft påbörjas. Stationära kranar är också känsliga för vindkrafter.

Lyft alltid rakt upp, dra aldrig sidledes!

Styrlina

Vid lyft av långa föremål och stora kollin behövs ofta en styrlina för att kontrollera lastens riktning och rotation. Styrlina gör det också möjligt att undvika att lasten stöter i byggnader eller andra hinder men kan även användas för att skydda kranens konstruktion mot stötar, skador och deformationer.

Lätta konstruktioner som isoleringsblock, plåtar och väggelement med stora ytor kan lätt börja rotera och orsaka skador om de inte hålls under kontroll när vinden blåser upp.

En styrlina fungerar alltid bättre än två eftersom det är svårt för två personer att precisionsstyra tillsammans. Handlar det om den tung last och två personer bedöms som nödvändigt koppla de i så fall till samma fästpunkt.

Bästa sätt: Låt vinden avta och vänta in ett tillfälle då det går att smita in och föra lasten till rätt position. Använd lyftdirigent.

 • Händer får aldrig vara på lyft last. Koppla rep för styrning av gods.
 • Fäst styrlinan ordentligt i lasten.
 • Se till att den inte har öglor så att den fastna.
 • Håll den i knuten hand så att den kan löpa fritt om du släpper.
 • Styrlina får inte fästas och aldrig lindas runt hand eller handled.

Innan du lyfter

Tänk på att det alltid är riskfyllt med last över mark: Last kan tappas, gunga i sidled, sitta fast, vara felkopplad och en mängd andra saker.

Kranförare måste alltid förebygga riskerna som finns genom att försäkra sig om att kran, vinschar, lyftlina och lyftredskap är avsedda för det lyft som ska göras.

Var observant på riskerna med temperatur, vind, regn, snö, is, damm, vatten, etc. Åtgärda alltid eventuella dåliga ljusförhållanden så att du alltid har tillräckligt bra ljus, så att kranen kan köras på ett tryggt och säkert sätt.

Inför varje lyft

 • Försäkra dig om att kranen är besiktigad utan anmärkning och att du själv kontrollerat lyftredskapen så att du vet att de är utan skador.
 • Om du kör med radiostyrning, se till att du står på ett sätt som inte utsätter dig för risk och har uppsikt över både kranarmen och lasten hela transportvägen, utan du behöver förflytta dig under lyftet, så att kollisonrisk undanröjs.
 • Försäkra dig om att den väg som lasten ska förflyttas är fri från hinder och att du inte förflyttar lasten över människor.
 • Försäkra dig om att ingen befinner sig på själva kranen.
 • Förflytta alltid tom krok så att lyftredskapen är så högt över människor och material att det inte finns risk att de slår i något.
 • Tom säkerhetskrok ska alltid vara stängd.
 • Sätt aldrig ner last innan du fått klartecken från lastkopplaren.
 • Var observant på att last kan sitta fast i underlaget. Exempelvis vara fastfruset, vara surrat till trailer eller fordon med band som glömt att lossas. Last som sitter fast och plötsligt släpper kan orsaka rekyler i kranen som vara mycket farliga och skada både kranen och personer i omgivningen.
 • Förvissa dig om att lasten inte kan förskjutas under lyft, eller att föremål kan lossna och falla ner.
 • Använd kranens signalhorn för att varna personer som inte uppmärksammar att de står i lyftvägen. Lastkopplare kan också använda visselpipa för att signalera att last är på väg upp.
 • Förflytta alltid last med en lugn och jämn rörelse. Undvik ryckiga rörelser.

Lyft av last

 • Försäkra dig om att lastens tyngdpunkt befinner sig under krokblocket.
 • Lås svängbromsen.
 • Sänk krokblocket så att lastkopplaren når lyftredskapet över huvudhöjd. Tänk alltid på att lyftredskapet kan skada personer. Håll därför hög höjd hellre än låg.
 • Försäkra dig om att lastkopplingen görs med rätt redskap och på rätt sätt.
 • Försäkra dig om att lasten eller delar av lasten inte kan glida eller lossna.
 • Spänn i med krypfart tills att du ser att lyftredskapen spänns. Stanna om lastkopplare och andra personer behöver flytta sig till en säker position om lasten skulle gunga sidledes.
 • Invänta klartecken att lyfta från lastkopplaren.
 • Lyft försiktigt tills du ser att lasten lättat från underlaget. Ofta glider lasten när tyngdpunkten flyttar sig så att den befinner sig rakt under löpvagnen.
 • Höj lasten rakt upp tills du är säker på att den inte kan slå i människor eller material.
 • Lossa svängbromsen.
 • Öka lyfthastigheten och börja sidledes förflyttning.

Landa last

 • Häv alla gungningar.
 • Ha konstant kontakt med lastkopplaren.
 • När du fått godkänt av lastkopplaren, landa lasten en god bit över huvudhöjd vertikalt rakt över den plats där den ska placeras.
 • Lås svängbromsen.
 • Se till att inga människor befinner sig under lasten innan du försiktigt sänker den.
 • Stanna lasten helt någon centimeter ovanför underlaget.
 • Invänta lastkopplarens signal innan du sänker den med krypfart och placerar den på plats.
 • Invänta lastkopplarens klartecken innan du sänker kroken så att lastredskapet kan lossas från lasten. Undvik att ge onödigt mycket slack i lastredskapet.
 • När lyftredskapet är lossat, invänta lastkopplarens signal och höj därefter lyftredskapet vertikalt ett gott stycke över huvudhöjd.
 • Lossa svängbromsen.
 • Öka lyfthastigheten och förflytta krokblocket.

Ryck och plötsliga belastningar ökar dels spricktillväxten i kranen och ger dels upphov till pendling.