Uppstart för Safety-utskottet

Mobilkranföreningens Safety-utskott, med fokus på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, höll startmöte torsdag den 31 augusti. Fler medlemmar välkomnas i utskottet.

Safety-utskottet ska arbeta inom området arbetsmiljö och säkerhet, både internt i föreningen och utåtriktat. Utskottet ska definiera förutsättningar inom Safety för kranbranschen, och blir en viktig referensgrupp vid exempelvis remisshantering och påverkansarbete. Utskottet ska även samverka med närliggande försäkringsutskottet och utbildningsutskottet.

Utskottet ska inledningsvis arbeta inom tre huvudsakliga områden:

  1. Branschgemensamma malldokument: ta fram checklistor, praxis och rutiner, som stöd till medlemmarna och deras kunder.
  2. Säkerhetskrav i kranförarutbildningen: tydliggöra vilka externa kravutbildningar som behövs och vilka moment som ingår i yrkesutbildningen.
  3. Säkerhetskultur branschinternt: arbeta med att utveckla säkrare beteenden organisatoriskt; hos företagsledning, arbetsledare och kranförare.

Nästa tillfälle blir ett arbetsgruppsmöte om branschmallar, den 19 september på Teams. Utskottet välkomnar fler deltagare, gärna från mindre medlemsföretag.
Kanske har du önskemål om något malldokument som utskottet kan titta på?

Vill du veta mer eller vara med i utskottsarbetet? Hör av dig till Mobilkranföreningens kansli på e-post info@mobilkranforeningen.se eller telefon 08-400 268 92.