Styrelsen pågående arbete

Mobilkranföreningens verksamhet har under flera år vuxit med fler och mer komplicerade frågor. Ledamöterna i styrelsen har ansvar för minst ett arbetsutskott – ekonomi och försäkring, företag och framtid, och kanske de mest krävande utbildning och trafik.

Styrelsen fortsätter arbetet med att skapa de förutsättningar som säkerställer tillräckliga resurser för föreningens verksamhet, exempelvis:

  • En ny avgiftsskala, ökad samverkan med fler partners och nyttjande av Brim-fonden.
  • Översyn av kansliets uppdragsavtal, en heltidstjänst för branschfrågorna och ett ökat medlemsengagemang i arbetsutskotten.
  • Ett avtal med Maskinentreprenörerna som ersätter föreningens branscharbete för de gemensamma medlemmarna.

Styrelsen anser även att följande frågor är bransch kritiska:

  • Marknaden krav – konsolideringen ökar till följd av regelbörda och kapitalkrav, branschen måste ta kommando över sakområden där vi har bäst kompetens exempelvis med beställarvägledningar och villkor (AHK), Vi ska leda i stället för att ledas!
  • Trafik och dispenser – avgörande frågor för hela branschen, även om de påverkar främst de större företagen i tätorterna, RISE-utredningens digitala förslag ger framtidshopp men kommunerna måste också med.
  • Arbetsklimat, rekrytering och lönesättning – Byggavtalet där till exempel lönesättningen inte speglar individens kompetens, har medfört ett minskat personligt ansvar och riskmedvetande, parterna har lovat oss att se över avtalet men inget sker utan påtryckningar.
  • Branschens konkurrenskraft – kunskaper i intäkts/kostnadskalkylering måste öka liksom digitaliseringen, det framtagna kalkylexemplet kommer att gås igenom på alla regionmöten.

Att framtidstron är stor hos medlemmarna märks i den stora ökningen av nya lärlingar både på mobilkran- och på den nya tornkranutbildningen. Dessa kräver stort engagemang av utskottet och kansliet, och ger kursintäkter för löpande utveckling. Nu skapas även en möjlighet för erfarna medlemmar att axla en handledarroll och ge stöd åt företag som själva saknar resurser och tid.

Försäkringslösningen har fortsatt upphandlats genom mäklaren Brim. Avtalet löper på årsbasis med Svedea och årets förnyelse har skett utan större skador och premieökningar. AHK18 ska utvärderas med hjälp av ett nytt utskott och den juristbyrå som föreningen har avtalat om juridisk rådgivning.