AHK 18 – nu även i granskad engelsk översättning

AHK 18 finns nu i granskad engelsk översättning. Genom att tillgängliggöra AHK 18 på engelska underlättar branschen för utländska kunder och företag att ta del av spelreglerna på den svenska marknaden för lyft- och krantjänster.

Mobilkranföreningen har även tagit fram exakta utdrag ur AHK 18 för både mobila kranar och stationära kranar. Även utdragen finns nu på engelska. Använder du dig av en äldre version av lyft- och kranbranschens standardvillkor, AHK 18 rekommenderar vi att du hämtar den senaste versionen.

Här kan du läsa mer om AHK 18.

AHK 18

AKH 18 är branschens standardvillkor för uthyrning av mobila och stationära kranar, med eller utan förare.

AHK 18 – utdrag mobila kranar
AHK 18 – utdrag stationära kranar
AHK 18 (ENG)
AHK 18 – extract for mobile cranes (ENG)
AHK 18 – extract for stationary cranes (ENG)