Regionmöte i Örebro 24 november

Torsdagen den 24 november träffades medlemmar från Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro för ett regionmöte. 

Mötet hölls detta år på Samköpsgruppens kontor vid Behrn Arena i Örebro. Vid mötet deltog Samköpsgruppens Kenny Strömberg, som också gav en uppdatering om rabattavtalen som erbjuds Mobilkranföreningens medlemsföretag.

Regionens styrelserepresentant Mikael Clefberg gjorde en kort genomgång av aktuellt i föreningen och styrelsen. En av huvudfrågorna vid detta möte var Trafikverkets ändrade förhållningssätt till vägning av tunga dispensfordon, och särskilt diskuterades hur kranvägningar praktiskt kan genomföras på bästa sätt. Därefter berördes försäkringsfrågor i allmänhet. Utbildningsfrågor med lärlingsutbildning av kranförare och diverse andra kravutbildningar diskuterades. Utöver det diskuterades branschens konkurrenskraft i det rådande konjunkturläget.

Mötet avslutades med en gemensam middag på restaurang Brödernas med fortsatta samtal om utmaningar och möjligheter i att vara kranföretagare.

Är du intresserad av regionmöte i din region? Kontakta Mobilkranföreningens kansli eller någon i styrelsen.