Hatten av för domkyrkan: ”Alla sa: Det kommer aldrig att gå!”

Domkyrkan i Lund genomgår renoveringar och delar av tornen har lyfts ner. En riskabel och oprövad metod. Men det är inte det enda som sticker ut – överraskningar finns det gott om.

Byggnadsarbetaren 2022-09-21

Läs mer