Rapport från styrelsemöte 3/12

Torsdagen den 3 december hade Mobilkranföreningens styrelse sitt sista möte för året 2020. 

Tillsammans med styrelsen och kansliet, närvarade även valberedningen på mötet. Mötesformen anpassades till FHMs rekommendationen och många deltagare anslöt via webblänk, istället för att vara på plats i kansliet.

Förutom att dricka glögg och sjunga in julen,  diskuterade styrelsen i vanlig ordning aktuella förenings- och branschfrågor. Några av de frågor som diskuteras var:

Våra riksdagspolitiker lobbar föredömligt på infrastrukturminister Eneroth och följer upp med sina Kommunalråd. RISE projektet om utveckling av Trafikverkets digitala dispenser ska visa sitt resultat till sommaren. Mobilkranföreningen deltar i styrgruppen, vår fokus är att komma med inslag från verkligheten.

I slutet på januari kommer en referensgrupp för handledare att samlas digitalt för ett uppstartsmöte. Under 2021 kommer utbildningsutskottet att diskutera kunskapskrav för lastkoppling och signalering för att eventuellt ge sig djupare in i området framöver.

Den 26 november tecknades det nya byggavtalet. Förändringar som kan påverka Mobilkranföreningens medlemmar är bland annat: utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud, extra graviditetslön till dig som får graviditetspenning och en högre pensionsavsättning. Samt 2500 tim/projekt med friare lönesättning.

Kraven på företag ökar från alla håll, lönsamheten i bolagen sjunker samtidigt som konkurrensen hårdnar. Det nya utskottet har träffats för att diskutera framtiden för lyftbranschen. Utskottets aktuella frågor är sund konkurrens och medlemskrav.

Kommande styrelsemöte är planerat den 11 februari.

Välkommen att kontakta någon i styrelsen eller kansliet om du har frågor eller förslag, eller kanske intresse att medverka i branscharbetet.