Nominera till pristävlingen Årets lyft 2023

Mobilkranföreningens pristävling Årets lyft uppmärksammar kranföretag som har presterat enastående inom sitt verksamhetsområde. Utmärkelsen delas ut till ett medlemsföretag, baserat på inskickade nomineringar. Vinnaren tillkännages på Krandagen den 23 mars 2024.

Kriterier

Alla medlemsföretag i Mobilkranföreningen kan nominera till pristävlingen. Kranjobb som nomineras måste ha slutförts under perioden januari-december 2023.

Lyftet kan vara både stort och smått. Kompetens, teknik, kreativa, effektiva och säkra lösningar värderas liksom bilder som illustrerar hur lyftet och utmaningarna hanterats.

I bedömningen ingår:

  • Hur väl planeringen och förberedelsen av lyftet har utförts.
  • Hur man arbetat med säkerhet och arbetsmiljö.
  • Hur tillträdesvägar och uppställningsplats säkerställts.
  • Hur samspelet varit på arbetsplatsen.

Juryn

Juryn består av externa personer som representerar besiktningsföretag, leverantörsföretag, närliggande organisationer och beställare av krantjänster.

Nomineringar

Nomineringar ska skickas in via särskilt nomineringsformulär nedan.

Nomineringstexten ska tydligt beskriva och förklara hur kriterierna anses uppfyllda. Juryn tar inte själv fram någon kompletterande information.

Foton eller filmer som visar kranjobbet ska bifogas nomineringen.

Sista dag för nominering är 22 februari.

Nomineringsformulär Årets lyft 2023

Har du några frågor eller behöver mer information, kontakta Mobilkranföreningens kansli på info@mobilkranforeningen.se eller 08-400 268 92.