Mobila kranar för handledare

Mobila kranar för handledare

Teoriutbildning för handledare med inriktning mobila kranar.

Denna utbildning motsvarar grundutbildningen för mobilkranförare men saknar de praktiska övningarna. Eftersom lektionernas namngivning är oförändrad kommer luckor uppstå där övningarna funnits.

Utbildningen utgår till större delen från läroboken Mobilkranföraren som ingår i kursavgiften.

Gå kursen