Handledarutbildning

Denna handledarutbildning är avsedd för personer som utbildar nya kranförare genom grundutbildning i företag. 

Mål: Att kranförarelever får bästa tänkbara handledare.

Det ideala resultatet: Nya kranförare som har goda kunskaper om sitt yrke, är snabba, riskmedvetna, trygga i sin yrkesroll och fina medarbetare.

Förutsättningar: Både företaget och handledaren behöver förstå vad er organisation har att vinna på ett ge sina företagslärlingar att fullgott handledarstöd under grundutbildning och kvalificeringstid.

Vem går handledarutbildningen: För att vara en bra handledare krävs, förutom ett yrkesbevis på den maskintyp man ska handleda på även yrkeserfarenhet. Personen bör ha god förmåga att leda och strukturera sitt eget och andras arbete, ha goda sociala färdigheter och lätt att bli omtyckt.

Denna utbildning är särskilt anpassad för handledare som utbildar elever på så kallad grundutbildning i företag. Utbildningen visar exakt hur man handleder en lärling på bästa sätt under både grundutbildning och kvalificeringstid.

Grundutbildning i företag ger kranföretag möjlighet att själva ta ansvar för hela utbildningen av en ny kranförare.

Vid grundutbildning i företag krävs handledning av kranförarlärlingarna även under grundutbildningstiden. Detta innebär ett större åtagande med högre krav på handledaren jämfört med om lärlingarna kommer från en utbildningsgivare, där grundutbildningen redan är klar.

Nya kranförare som kommer från en utbildningsgivare behöver bara handledning under kvalificeringstiden.

Kranföretag som själva utbildar sina nya kranförare är skyldiga att ge lärlingarna stöd och handledning under hela utbildningstiden. Detta innebär att företaget ansvarar för handledningen under både grundutbildningen och kvalificeringstiden.

Företaget består av sina anställda, och utbildningstiden formar de grundläggande kunskaper och vanor som utgör den anställdes ”mentala fundament” under sin fortsatta anställning och blir till en del av företagskulturen.

Nya förare är också utsatta: De tränar sig i riskmedvetenhet och handlag, de behöver vinna respekt hos sina kollegor trots att kan mindre och utför ofta sina arbetsuppgifter långsammare och mer osäkert. De förtjänar allt stöd de kan få. Det krassa argumentet är att en bra medarbetare är en lönsam medarbetare.

Du väljer om du vill inrikta dig på att bli handledare för elever på mobila kranar och/eller på stationära kranar (tornkranar).

Att välja inriktning innebär att du tar den teoretiska grundutbildningen för det maskinslag du är intresserad av att handleda på. Dessa utbildningar är identiska med de utbildningar kranförareleverna går förutom att de praktiska momenten som är borttagna.

Diplom utfärdas för respektive maskinslag.

För att handleda elever på båda maskinslagen måste bägge teoriutbildningar genomföras.

Var går handledarutbildningen: Här på nätet, kunskaperna är ”mjuka”.

När görs den? Handledarutbildningen görs när det passar dig och du gör den i din egen takt.

Utbildningens viktigaste innehåll:

  • Handledarens ansvar, uppgifter och avgränsningar.
  • Stöd för planering av utbildningsplan, uppföljning, svåra samtal mm.
  • Utbildning i de webbaserade hjälpmedlen.
  • Anvisningar för de praktiska övningarna.

Efter denna handledarutbildning godkänns du som handledare av Svenska Mobilkranföreningen. Du får också ett diplom som bevis på att du genomfört handledarutbildningen.

Hör av dig till kansliet för mer information och pris på denna utbildning.

 

Gå kursen

Kursinnehåll

moduler Status
1

Kursintroduktion

2

Så funkar utbildningen du ska handleda

3

Att leda de praktiska övningarna

4

Att handleda praktiska övningar på stationär kran

5

Att handleda praktiska övningar på mobil kran