Handledarutbildning

Handledarutbildningen riktar sig till erfarna kranförare som önskar bli handledare för kranförarelever under deras grund- och färdigutbildningstid.

Färdigutbildningstiden är kanske den viktigaste tiden i en kranförares utbildning. Det är där grunden läggs, vanor formas och rutiner börjar skapas. Den grunden är det som lärlingen kommer stå på under hela sitt fortsatta yrkesliv som kranförare.

Handledaren är därför utan tvivel lärlingens i särklass viktigaste stöd och förebild. Du kommer att vara ett personligt stöd för lärlingen både under elevtiden och efter det att eleven har fått sin lärlingsbok och arbetar självständigt ute på arbetsplatserna.

Utbildningsmaterial

Handledarutbildningen innehåller ett gediget och väl genomtänkt material, som ger vad som behövs för att göra ett bra jobb i rollen som handledare till en blivande mobilkranförare.

Bland annat får du nödvändiga hjälpmedel för att förbereda dina uppgifter som handledare. Du får också ett tydligt stöd hur du lägger upp serier av övningstillfällen som gör att du som handledare kan vara förvissad om att eleven klarar sig själv på arbetsplatsen. Ordningen på dessa övningar är logisk ur inlärnings- och säkerhetssynpunkt.

Du får också hjälp med planering av utvecklingssamtal, och kontinuerlig uppföljning av elevens och sedermera lärlingens färdigheter.

Teoretisk påfyllnadsutbildning

I handledarutbildningen ingår valda delar av de teoretiska avsnitten ur utbildningarna för stationär kran och mobil kran.

Kursavgift

Hör av er till kansliet för pris på denna utbildning.

Material

  • Mobilkranföraren, Lärobok i konsten att köra mobilkran, Svenska Mobilkranföreningen, 395 sidor.
  • Introduktion: Färdigutbildning, BYN, 36 sidor.
  • Handledare, ett ansvarsfullt uppdrag, BYN, 8 sidor.