Handledarutbildning

Denna handledarutbildning är avsedd för företag som utbildar nya förare i företagsförlagd grundutbildning. 

Under en företagsförlagd grundutbildning krävs handledning av kranförareleverna även under grundutbildningstiden. Detta innebär ett större åtagande med högre krav på handledaren jämfört med om eleverna kommer från en utbildningsgivare, där grundutbildningen redan är klar.

Nya kranförare som kommer från en utbildningsgivare behöver bara handledning under färdigutbildningstiden.

Företagsförlagd grundutbildning ger kranföretag möjlighet att själva ta ansvar för hela utbildningen av en ny kranförare. Detta innebär att företaget ansvarar för handledningen under både grundutbildningen och färdigutbildningstiden.

När ett kranföretag själv utbildar nya kranförare från grunden är det extremt viktigt att ge stöd och handledning till eleven under hela utbildningstiden.

Den här utbildningen är särskilt anpassad för handledare på företagsförlagd utbildning och visar exakt hur man handleder en lärling på bästa sätt under både grund- och färdigutbildning.

Mål: Att kranförarelever får bästa tänkbara handledare.

Det ideala resultatet: Nya kranförare som har goda kunskaper om sitt yrke, är snabba, riskmedvetna, trygga i sin yrkesroll och fina medarbetare.

Förutsättningar: Både företaget och handledaren behöver förstå vad er organisation har att vinna på ett ge sina företagslärlingar att fullgott handledarstöd under grundutbildning och färdigutbildningstid.

Vem går handledarutbildningen: För att vara en bra handledare krävs, förutom ett yrkesbevis på den maskintyp man ska handleda på även erfarenhet. Personen bör ha god förmåga att leda och strukturera sitt eget och andras arbete, ha goda sociala färdigheter och lätt att bli omtyckt.

Vilka förkunskaper behövs: För att gå handledarutbildningen krävs att man först slutfört antingen Kranförare stationär kran eller Kranförare mobil kran.

Därför är denna utbildning så viktig: Företaget består av sina anställda, och utbildningstiden formar de grundläggande kunskaper och vanor som utgör den anställdes ”mentala fundament” under sin fortsatta anställning och blir till en del av företagskulturen.

Nya förare är också utsatta: De tränar sig i riskmedvetenhet och handlag, de behöver vinna respekt hos sina kollegor trots att kan mindre och utför ofta sina arbetsuppgifter långsammare och mer osäkert. De förtjänar allt stöd de kan få. Det krassa argumentet är att en bra medarbetare är en lönsam medarbetare.

Var går handledarutbildningen: Här på nätet, kunskaperna är ”mjuka”.

När görs den? Handledarutbildningen görs i den takt det passar dig.

Utbildningens viktigaste innehåll:

  • Handledarens ansvar, uppgifter och avgränsningar.
  • Stöd för planering av utbildningsplan, uppföljning, svåra samtal mm.
  • Utbildning i de webbbaserade hjälpmedlen.
  • Anvisningar för de praktiska övningarna.

Valfri grundutbildning till Kranförare stationär eller Mobil kran måste vara genomförd innan denna utbildning påbörjas.

Godkänd som handledare

Efter genomgången utbildning av denna kurs godkänns du som handledare av Svenska Mobilkranföreningen. Det utfärdas även ett diplom.

Hör av dig till kansliet för mer information och pris på denna utbildning.

Gå kursen

Kursmaterial

  • Introduktion: Färdigutbildning, BYN, 36 sidor.
  • Användarmanual för elektronisk utbildningsbok, BYN
  • Utbildningsplan tornkran, BYN
  • Utbildningsplan mobilkran, BYN, TYA
  • Praktiska övningsmoment mobila kranar, Svenska Mobilkranföreningen.
  • Praktiska övningsmoment stationära kranar, Svenska Mobilkranföreningen.

Kursinnehåll

moduler Status
1

Kursintroduktion

2

Så funkar utbildningen du ska handleda

3

Att leda de praktiska övningarna

4

Praktiska övningsmoment stationär kran

5

Praktiska övningsmoment mobil kran