Kranförare Mobila kranar

Kranförare Mobila kranar

Denna utbildning motsvarar yrkets grundutbildningsdel och efter avklarad utbildning erhålls det utbildningsintyg som krävs för att fortsätta som företagslärling under kvalificeringstiden. Utbildningsintyget utfärdas av Mobilkranföreningen.

Efter godkänd grundutbildning och arbete som lärling under kvalificeringstiden utfärdas yrkesbeviset som visar att du är kranförare av mobila kranar. Beviset utfärdas av Byggbranschens yrkesnämnd (BYN).

Mobilkranföreningens utbildningsintyg.

Utbildningen kan ha två olika upplägg

  1. Företagslärling där du gör grundutbildningen som en distansutbildning hos din arbetsgivare och fortsätter med kvalificeringstiden hos din arbetsgivare.
  2. Godkänd utbildningsgivare där du gör grundutbildningen hos en av Mobilkranföreningens godkända utbildningsgivare och kvalificeringstiden hos din arbetsgivare.

Omfattning

Grundutbildning innehåller 16 praktiska övningar. De teoretiska kunskaperna utgår från vår lärobok Mobilkranföraren på 400 sidor, och kompletteras med material i denna onlinekurs.

Grundutbildningens längd varierar, men brukar ta två till fem veckor beroende på förkunskaper, förmåga att tillägna sig de teoretiska kunskaperna och det praktiska handlaget.

Kursavgift

  • Utbilda en företagslärling med hjälp av en webinstruktör, 19 000 kr exkl. moms.
  • Utbilda en företagslärling och en av företagets handledare i handledarutbildningen, 16 500 kr exkl. moms.

I kursavgiften ingår läroboken Mobilkranföraren.

Gå kursen

Kursinnehåll

moduler Status
1

Kursintroduktion

2

1. Kranförare som yrke

3

2. Krantyper

4

3. Mobilkranens konstruktion

5

4. Stabilitet och säkerhetssystem

6

5. Säkerhetskontroller, uppställning och förflyttning

7

6a.Grundläggande krankörning

8

6b. Avancerad krankörning

9

7. Körning på väg

10

8. Service, besiktning & dokument

11

9. Lagar, föreskrifter & standarder

12

10. Om konsten att förbli olycksfri