Kranförare stationär kran

Välkommen att gå vår nya yrkesutbildning för kranförare på stationär kranar!

Denna utbildning kräver följande:

• att du har tillgång till en stationär kran, och

• att du har en lärlingsanställning i ett företag med en godkänd handledare, alternativt

• att du går en grundutbildning hos en av Mobilkranföreningens godkända utbildningsgivare
– hitta utbildningsgivare här.

Utbildningen leder fram till ett yrkesbevis som kranförare av stationär kran (tornkran) från BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Anmälan sker för närvarande via Mobilkranföreningens kansli. Kontakta Jenny Forssell här.

För att börja kursen, klicka på 1. kranförare som yrke.

Gå kursen

Kursinnehåll

moduler Status
1

1. Kranförare som yrke

2

2. Krantyper och kranhistoria

3

3. Stationära kranars konstruktion

4

4. Ansvar

5

5. Lagar och föreskrifter

6

6. Uppställning och förankring

7

7. Säkerhet och kontroller

8

8. Manövrering av lyft last

9

9. Vanliga lyftuppgifter

10

10. Regler och dokument

11

11. Om konsten att förbli olycksfri