Kranförare stationär kran

Välkommen att gå vår nya yrkesutbildning för kranförare på stationär kranar!
Anmälan sker för närvarande via mobilkranföreningens kansli. Kontakta Jenny forssell här.

Denna utbildning kräver följande:

• Att du har tillgång till en stationär kran.

• Att du har en av Mobilkranföreningen auktoriserad handledare – hitta utbildningsgivare här.

Gå kursen

Kursinnehåll

lektioner Status
1

1. Kranförare som yrke

2

2. Krantyper och kranhistoria

3

3. Stationära kranars konstruktion

4

4. Ansvar

5

5. Lagar och föreskrifter

6

6. Uppställning och förankring

7

7. Säkerhet och kontroller

8

8. Manövrering av lyft last

9

9. Vanliga lyftuppgifter

10

10. Regler och dokument

11

11. Om konsten att förbli olycksfri