Kranförare stationär kran

En yrkesutbildning för kranförare. Utbildning kräver följande:

• Att du har tillgång till en stationär kran.

• Att du har en av Mobilkranföreningen auktoriserad handledare.

Gå kursen

Kursinnehåll

lektioner Status
1

Kranförare som yrke

2

Krantyper

3

Stationära kranars konstruktion

4

Roller, lämplighet och ansvar

5

Lagar, föreskrifter och standarder

6

Uppställning och förankring

7

Säkerhet: Kontroller och rutiner

8

Manövrering av lyft last

9

Service, besiktning och dokument

10

Vanliga lyftuppgifter

11

Om konsten att förbli olycksfri