Krandagen 2023 på Ellery Beach House

Mobilkranföreningens Krandag 2023 genomfördes den 24–25 mars på Ellery Beach House i Stockholm, med deltagare från både medlemmar och leverantörspartners.

Närmare 70 deltagare från Mobilkranföreningens medlems- och partnerföretag anslöt till årets Krandag, som ägde rum fredag-lördag den 24–25 mars på Ellery Beach House, Lidingö i Stockholm.

På fredagseftermiddagen startade en grupp med besök på Spårvägsmuseet och guidning bland historiska spårvägsfordon. Därefter gick färden vidare till Ellery Beach House för en gemensam middag på restaurang Coco.

Krandagen inleddes på lördagsmorgonen med välkomnande från föreningens ordförande Mikael Clefberg och kanslichef Leena Haabma, som gav en överblick av aktuellt från det gångna verksamhetsåret. Första konferenspasset ägnades åt rundabordssamtal med frågeställningar om konjunkturen och en framtidutsblick.

Därefter var det fikapaus kombinerat med minimässa, där alla deltagare kunde mingla med föreningens leverantörspartners som visade upp sina företag och produkter.

Nästa konferenspass ägnades åt trafikfrågor, med en inledande presentation av Rickard Gegö och Peter Svensson från Sveriges Åkeriföretag. Dessutom gavs tid för erfarenhetsutbyte kring vägning av mobilkranar, samt en kort rapport från RISE forskningsprojekt om digitala dispenser kallat DigiDisp2.

Efter lunch hölls den formella årsstämman för medlemmar i Svenska Mobilkranföreningen, parallellt med att leverantörerna höll ett partnermöte.

Försäkring och skadeförebyggande arbete var tema för eftermiddagen, vilket introducerades av försäkringsmäklarna Fredrik Andersson och Viktor Sjödin från Brim Arthur J Gallagher Sweden AB.

Krandagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Olof Röhlander, och därefter en festlig middag i Lindbergh Ballroom med fortsatta samtal och trevligt umgänge.