Första styrelsemötet för verksamhetsåret

Mobilkranföreningens styrelse för verksamhetsåret 2023-2024 höll sitt första möte måndagen den 17 april i kansliets lokaler i Stockholm. De av årsstämman nyvalda och omvalda ledamöterna fann snabbt en bra samverkan.

I styrelsen för verksamhetsåret 2023-2024 ingår följande personer:

Mikael Clefberg, Aros Mobilkranar AB, ordförande
Anders Oxwall, Jinert AB, vice ordförande
Christer Edin, Edins Kranar AB
Stefan Ekstam, A-lyft AB
Lasse Eriksson, Norrtälje Mobilkranar AB
Jörgen Holmgren, LL Kranar AB
Henrik Modéer, Havator AB

Styrelsemötet inleddes med styrelsens konstituering och fördelning av ansvarsområden för de olika arbetsutskotten: företag & framtid, försäkring, trafik och utbildning.

Mötet ägnades därefter åt verksamhetsplanering med prioriteringar och målsättningar för året; för styrelse, utskott och kansli. Vid mötet medverkade Jenny Forssell och Leena Haabma från Mobilkranföreningens kansli.

Styrelsen diskuterade även uppföljning av Krandagen, kommande medlemsmöten och eventuell studieresa, samverkan med leverantörspartners, medlemsnytta och ökat engagemang i föreningen.

Kommande styrelsemöten är planerade till 8 juni, 8 september och 11 november.

Välkommen att kontakta någon i styrelsen eller kansliet om du har frågor eller förslag, eller kanske har intresse att medverka i branscharbetet.