Kran-Jessica om stadens uppmaning: ”Roligt, men skylten pekar på fel kran”

”Vi vill se Jessica vinka, vi vill se…” Men är det där verkligen Jessica?
– Det är roligt men skylten pekar faktiskt på fel kran, den minsta på bygget.

Byggnadsarbetaren 2020-05-18

Läs mer