Dispenshanteringen och den politiska dialogen

Trafikutskottet har ur 130 motioner, valt ut vårt förslag om en förändrad dispenshantering för tung trafik. Motionen blev en av tre prioriterade s.k. tillkännagivanden till riksdagen. Motionen godkändes av kammaren och hamnar nu hos infrastrukturdepartementet, som ska bereda frågan till regeringen. Nu, när vi har lyckats att få upp frågan på regeringens bord på allvar, är påverkan som viktigast och det behövs ett fortsatt stort engagemang från branschen för att ta det i mål. Vi ser det samtidigt som en viktig delseger för branschen. I synnerhet då trafikutskottets ordförande har ställt sig bakom.

Hur påverkar vi framåt? Fortsatta samtal med riksdagsledamöter som kan driva på departementet att agera i frågan. Ledamöterna kan ställa skriftliga och muntliga frågor i kammaren eller ta interpellationsdebatter. Mediautspel från politiker och informella samtal kan påskynda att ministern hanterar frågan. Vi har arbetat upp relationer med ett större antal ledamöter inom S, C, L, KD och SD samt tjänstemän, som med stöd från oss hjälper till att ta frågan framåt.

Den största risken nu är att ärendet blir liggande på departementets bord. Vi ska se till att det inte händer!