Vad händer i Mobilkranföreningen?

Mobilkranföreningen åter i Riksdagen

Som branschorganisation är Mobilkranföreningen mån om att våra medlemmar ska ha rimliga förutsättningar att uppfylla regelverk och förordningar.

När det kommer till transport- och dispensfrågan är dagens system och regelverk dessvärre inte anpassade efter behovet av att kunna tillgodose kundbeställningar med kort varsel, vilket är ett vardagsscenario som våra medlemsföretag har att förhålla sig till.
Mobilkranföreningens medlemmar behöver en myndighet som har insikt och kunskap om hur verksamheten ser ut och politiken behöver få förståelse för den samhällsnytta våra medlemmar bidrar till. Därför samarbetar Mobilkranföreningen med lobbyföretaget Agaton för att hitta ingångar till engagerade politiker som kan och vill driva våra frågor.

Två politikermöten har redan genomförts och ett rundabordssamtal i Riksdagshuset den 16 maj är planerat. Anders Åkesson (C), vice ordförande i trafikutskottet, kommer att stå som värd och bjuda in politiker från övriga partier, representanter från byggindustrin, Trafikverket och kommunrepresentanter till samtal. Syftet är att diskutera komplexiteten i det nuvarande regelverket och skapa engagemang för driva igenom en modernisering.
Mobilkranföreningens budskap till politiken är att våra medlemmar behöver ett uppdaterat dispenssystem som fungerar i praktiken. Det ligger en betydande svårighet i att kommunernas dispenshandläggare är få och ibland har liten insikt i dispenstransporternas förutsättningar, vilket leder till att handläggningen ofta blir fördröjd och det i sin tur gör att företagen inte får sina dispenser i tid. Det är dessutom otroligt stor skillnad mellan storstads- och landsbygdskommuner, där de sistnämnda kanske inte ens känner till att det finns ett dispenskrav.

Sammantaget gör det att företagen ibland är tvungna att tumma på regelverket för att kunna tillgodose kundernas behov och i förlängningen företagens existens.
Trafikverket behöver få direktiv och resurser från politiken till att skapa nya moderna IT-lösningar och modernisera handläggningsprocessen. Vidare behöver våra medlemmar ett samspel mellan stat och kommun gällande vägnätet.

Ett modernt regelverk är en förutsättning för företagens överlevnad och den enskilde företagaren har ingen möjlighet att själv driva frågan, den är alltför omfattande och komplex. Därför är det här är en av många viktiga medlemsfrågor Mobilkranföreningen arbetar med.

Bilden är från ett möte i Riksdagen mellan Leena Haabma kansliet, John Widegren (M), Åsa Coenraads (M) och Anette Pettersson ordförande Mobilkranföreningen.

1 Diskutera

Kommentering är stängd.