Riksdagsledamöter uppmärksammar Mobilkranföreningens viktiga frågor

Uppdatering 2020-06-01

Svaret från Infrastrukturminister Tomas Eneroths finns på Riksdagens hemsida https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/transport-av-tunga-fordon_H7111599Det är roligt att våra riksdagsledamöter uppmärksammar vår viktigaste branschfråga, att underlätta dispenstransporter med mål att initierar en kraftfull översyn och utveckling av hanteringen. Vi hoppas på ett svar inom kort från infrastrukturminister Tomas Eneroth, som initierar en kraftfull översyn och utveckling.

Skriftlig fråga till stadsråd