NCC testar AI-teknik för att göra kranlyft säkrare

Hälsa och säkerhet är ett område där vi ser hur man med hjälp av modern teknologi kan hitta nya lösningar.

Läs mer