Vad händer i Mobilkranföreningen?

Mobilkranföreningens styrelse samlades i Näringspunktens lokaler i Stockholm den 23 januari för årets första möte och många intressanta diskussionspunkter fanns med på agendan. Sammanfattningen efter mötet löd: Ett bra och konkret möte med många skratt!

Erkännandeintyg

Hur ska prövningar utformas, för att visa att en utländsk kranförare med dokumenterad kompetens motsvarar ett svenskt yrkesbevis, och vilka krav kan vi ställa på våra utländska kollegor, som ansöker om ett erkännandeintyg och vill arbeta i Sverige, är bara några av flera viktiga aspekter av den frågan?

Trafik

För att driva dispensfrågan ytterligare har vi anlitat lobbyingföretaget Agaton Communications, som arbetar regelmässigt med att skriva motioner till riksdagsledamöter och debattartiklar i dagspress. Parallellt håller vi kontakt med Thomas Holmstrand, ansvarig för dispenser på Trafikverket. Vi samarbetar också med Åkeriföreningen och Maskinentreprenörerna i dispensfrågan.

Arbetsmiljö

Vi fick också ett uppskattat besök av Bertil Forsberg (Kiwa Inspecta AB) som talade om arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöverket kommer under 2019–2021 att omarbeta och reducera nuvarande antalet föreskrifter till en fjärdedel. Som komplement till de föreskrifter som blir kvar kommer man att ta fram allmänna råd. Föregångslandet här är Norge som har genomfört en omarbetning och sett positiva effekter.

Bertil berättade också om besiktningsföretagens branschorganisation Swetic (Swedish Association for Testing Inspection and Certification) och vikten av att följa maskintillverkarnas rekommendationer när det kommer till konditionskontroller och analyser på maskiner och kranar. Allt för att säkerställa både säkerhet och ett gott andrahandsvärde.

Vidare skickade Bertil med frågan om det finns intresse för en övergripande krandag, och föreslog hösten 2020? En fråga som vi säkert får anledning att återkomma till.

Villkor

Allmänna Hyresbestämmelser för Kranar – AHK 18, är översatt till engelska och nu under juristgranskning.

Mässa/Jubileumsresa

ESTA och GIS Lifting Exhibition 2019 går av stapeln samtidigt den 3–6 oktober i Verona, Italien. Styrelsen ser över olika förslag vad vi kan hitta på för att fira föreningens 50-årsjubileum, utöver mässa och studiebesök.