Utbildningsintyg kranförare

De som genomfört och godkänts i Mobilkranföreningens distansutbildning erhåller ett utbildningsintyg i form av ett plastkort.

Kortet visar att innehavaren är under utbildning och genomgår färdigutbildningstid för de/det maskinslag som kortets framsida visar. Efter fullgjord utbildning ska utbildningsintyget bytas mot ett yrkesbevis.

Mobilkranföreningens utbildningsintyg för kranförarlärling

Utbildningsintyget visar att lärlingen har slutfört Grundutbildningen och gör din färdigutbildningstid. När den är klar utfärdas Yrkesbeviset.

E-bok från Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN

Innehavare av ett utbildningsintyg från Mobilkranföreningen ska också ha en E-bok från BYN. E-boken ger enligt kollektivavtal en lärling rätt att köra kran på byggarbetsplats under handledning. Elever som godkänts i Mobilkranföreningens distansutbildning har rätt till E-bok. E-boken beställs via BYNs regionkontor i den region lärlingen bor. Kontaktuppgifter finns på BYN:s hemsida www.byn.se/om-byn/byn-regionalt.

Giltighetstid

Utbildningsintyget har en giltighetstid på fem år från utfärdandet. Detta för att utbildningsintyget inte ska misstas för ett yrkesbevis. Under färdigutbildningstiden (4200 timmar) ska lärlingen föra tid i BYNs E-bok. När färdigutbildningstiden är uppnådd ska lärlingen ansöka om ett yrkesbevis från BYN.

Kortnummer

Varje utbildningsintyg har ett unikt kortnummer som tillsammans med innehavarens för- och efternamn används för att identifiera att kortet är äkta. Kortnumret innebär möjlighet att kunna identifiera eventuella falska kort. Ett utbildningsintygs giltighet kan kontrolleras genom att kontakta Mobilkranföreningens kansli, på telefon 08-400 268 90 eller e-post info@mobilkranforeningen.se.