Beställarguide för säkert kranarbete

Mobilkranföreningen har tagit fram en beställarguide för krantjänster. Syftet är att underlätta för beställare och leverantör att göra en tydlig förfrågan anpassad för branschens förutsättningar. Du som leverantör och medlem i Mobilkranföreningen uppmanas att använda beställarguiden vid kontakter med dina kunder och lägga med den vid offerering av krantjänster.

 

Beställarguiden innehåller bland annat information om standardavtal, försäkringar, val av kran, transporter, flygplatser, etablering på arbetsplats, väderförhållanden, kompetens och utbildningskrav. Innehållet i beställarguiden har tagits fram gemensamt av Mobilkranföreningens medlemmar vid höstkonferensen 2018 och sedan bearbetats vidare av styrelsen, utvecklingsutskottet och kansliet. Välkommen att ge kommentarer på innehållet till Mobilkranföreningens kansli så att vi kan förbättra beställarguiden ytterligare.

 

Beställarguiden är ett komplement till branschens standardavtal AHK 18, Allmänna hyresbestämmelser för kranar. Det tidigare standardavtalet Askom 09 ska inte längre användas för nya projekt.

 

Ladda ner beställarguiden här.