Webinstruktörer förstärker kranförarutbildningen

Nu erbjuds företagslärlingar som ska bli kranförare ytterligare stöd i den yrkesteoretiska distansutbildningen genom webinstruktörer.

Mobilkranföreningens utbildningsutskott har de senaste åren sett behovet av att förstärka stödet till kranföretag som har företagslärlingar. Nu erbjuds möjligheten att ta hjälp av en webinstruktör som följer lärlingen i den yrkesteoretiska distansutbildningen. Webinstruktören blir ett komplement och förstärkning till den handledare på företaget som ansvarar för lärlingens praktiska upplärning under grund- och kvalificeringstid.

De företag som väljer att ta hjälp av en webinstruktör behöver inte låta handledaren genomgå Mobilkranföreningen handledarutbildning inklusive teorikurs. Syftet med att handledaren genomgår teoridelen i kranförarutbildningen är för att kunna stödja lärlingen när denna gör den teoretiska kursen, men genom webinstruktören så kan handledaren avlastas i den delen.

De personer som kommer att vara webinstruktörer på uppdrag av Mobilkranföreningen är de utbildningsgivare inom mobil- och tornkran, som ingår i Mobilkranföreningens utbildningsutskott. De har varit med och utvecklat utbildningsmaterialet och jobbar löpande med att vidareutveckla och förbättra det.

Kurskostnad

  • Utbilda en företagslärling med hjälp av en webinstruktör, 18 500 kr exkl. moms.
  • Utbilda en företagslärling och en av företagets handledare i handledarutbildningen, 15 000 kr exkl. moms, oförändrat sen tidigare.

För mer information kontakta gärna Mobilkranföreningens kansli.