Utan mobilkranar stannar byggbranschen!

En solig tisdag i maj träffas Anders Åkesson (c) Trafikutskottet, Magnus Strömberg depåchef Kalmar och Sven Jinert på Jinert AB i Kalmar. Syftet med mötet är att nätverka, skapa goda relationer mellan politiken och våra medlemsföretag och en ökad förståelse för mobilkranbranschens samhällsnytta.

Mobilkranbranschen är komplex, löne- och kapitalintensiv och i viss mån farlig (du måste vara utbildad och veta vad du gör). En av utmaningarna är att så få vet vad en mobilkran är eller vad den gör och att det är en samhällskritisk bransch. Utan mobilkranar stannar byggbranschen. Dessutom kallas mobilkranar in vid tågurspårningar, när lastbilar och bussar har vält, vid större bilolyckor och vid driftstopp inom industrin.

En annan utmaning, som säkert hänger ihop med den förra, är att rekrytera nya förare. – Jag rekryterar från mitt kompisgäng och deras nätverk. Det som krävs är bland annat C-körkort och att du är ansvarsfull. Vi hanterar stora maskiner och lyfter värdefullt gods så du måste vara noggrann och ta eget ansvar. Lönen är bra och det är ett kul jobb, så det borde vara fler som är intresserade, tycker Magnus.

-Vem är era största kunder, undrar Anders? Ungefär 30 % procent kommer från byggbranschen, resten av kunderna kommer från olika infrastrukturprojekt och utbyggnad och underhåll av vindkraftverk, berättar Sven.

Tomas Rodin arbetsledare vid Jinert AB’s depå i Hässleholm, är med oss via telefon. – Nuvarande system för att söka tillstånd (för att få framföra mobilkran på statliga och kommunala vägar) är för trögt och ibland stöter vi på handläggare, främst hos kommunerna, som inte förstår vad en mobilkran gör och hur snabbt en utryckning kan behöva göras. Vi behöver korta ner tiden på dispenshandläggningen. Det vore smidigare att kunna köpa ett regiontillstånd där du istället får veta var du inte får köra. Ett system som hänger med tiden hade varit bra.

Även Magnus framför önskemål om en snabbare och enklare hantering när det kommer till att söka tillstånd (dispenser). Att kunna spara återkommande rutter som ”favoriter” i Trix skulle vara smidigt och att ha förvalda körsträckor skulle spara tid.

-Det är bättre att vi får besked om var vi inte får åka än att vi ska sitta och söka efter framkomliga vägar i Trix. Det tar onödigt mycket tid och ofta kanske kartorna inte ens stämmer, fortsätter Sven.

Jag ber Anders Åkesson att summera sina intryck från dagen: -Mitt starkaste intryck av vad som fordras är bättre och effektivare samverkan mellan statliga Trafikverket och landets kommuner avseende att snabbare än i dag serva mobilkranföretagen med tillstånd (dispenser) för framförandet av sina livsviktiga verktyg.