Steg V utsläppsregler skjuts upp

EU kommissionen har godkänt industrins begäran om att retroaktivt förlänga övergångstiden för utbyte till Steg V motorer i mobila maskiner. 

EU kommissionen har godkänt industrins begäran om att retroaktivt från 1 juli 2020 förlänga övergångstiden med 12 månader, för utbyte till Steg V motorer i mobila maskiner (som inte är avsedda för vägtransporter ex arbetsmaskiner, mobilkranar), se EU 2020/1040.

Syftet med förlängd övergångstid är att minska den ekonomiska skadan då covid-19-utbrottet stoppade leveranser av komponenter. Vid behov av motorutbyte i befintliga maskiner med motoreffekt mindre än 56kW eller större än 130kW, förlängs tillgängligheten av Steg V kompatibla motorer till 30 juni 2021 (tillverkning) respektive 31 dec 2021 (utsläppande på marknaden). Tidsfristen är i linje med återanvändningsprincipen för cirkulär ekonomi då tillgången på ersättningsmotorer möjliggör en förlängning av livslängden för befintliga maskiner.

Kraven på Steg V motorer i nya maskiner innebär inte att maskinägare måste byta ut fungerande befintliga motorer eller utrustning som är i drift.

Maskiner med motoreffekt mellan 56kW och 130kW har redan tidigare en tidsfrist till 30 juni 2021 respektive 31 dec 2021.