Vi är ett remissorgan

Vi företräder medlemmarna inför myndigheter, institutioner och organisationer.

Mobilkranföreningen arbetar förebyggande för branschens intressen gentemot myndighetsrepresentanter. Vi har löpande kontakter och ett gott kontaktnät med Arbetsmiljöverket, Trafikverket med flera.