Referensgrupp för handledare

Nu vill vi undersöka intresset bland medlemsföretagen att delta i en referensgrupp för handledare.

Referensgruppen riktar sig till utbildningsansvariga och handledare som utbildar företagslärlingar till kranförare. Det finns ungefär 50 personer från medlemsföretagen som har genomgått Mobilkranföreningens handledarutbildning. Syftet med referensgruppen är att diskutera och utvärdera hur handledarutbildningen fungerat och behov av att se över innehållet. Den syftar också till att nå en samsyn hur handledarrollen ska vara och se över vilket ytterligare stöd eller förändring i upplägget som behövs.

Är du handledare eller utbildningsansvarig i ditt företag och vill delta i handledargruppen? Det första referensgruppsmötet planeras som ett digitalt möte i november.

Anmäl intresse till Mobilkranföreningens kansli på info@mobilkranforeningen.se.