Rapport från styrelsemöte 11/2

Torsdagen den 11 februari träffades Mobilkranföreningens styrelse för årets första [digitala] möte. Utöver styrelsen och kansliet deltog valberedningen i mötet med en rapport från sitt arbete inför årsstämman.

Vi längtar efter ett fysiskt medlemsmöte men måste anpassa oss till en oförändrad corona situation. Styrelsen beslutade därför om en digital årsstämma även i år. Välkomna att ansluta den 7 maj 2021 via MS Teams. Vi håller öppet för ett kombo med fysiskt deltagande.

Vårens medlemsbesök ligger i startblocken, så fort det är möjligt planeras ett besök i region syd. Vi välkomnar och uppmuntrar våra medlemmar lokalt att planera mindre regionala träffar när restriktionerna avtar.

Styrelsen diskuterade även ett flertal branschfrågor, några var:

Även om verksamheten växer så har medlemsavgifterna, och därmed intäkterna för branscharbetet, i stort sett varit oförändrade i tiotals år.. Styrelsen har diskuterat en avgiftsskala som bättre följer branschens verksamhet och dess utveckling. En eventuell ändring ska beslutas av årsstämman. Förslaget finslipas nu och skickas ut för synpunkter så snart möjligt.

Styrelsen vill utveckla samarbetet med branschens viktigaste leverantörer. Diskussioner och kontakter sker genom utskotten  Företag och framtid och Leverantörer och teknik.

Det finns ett förslag om samverkan med juristerna på CvZ Juridik som styrelsen nu utvärderar för att kunna erbjuda medlemsföretagen ett juriststöd i framförallt avtalsfrågor.

Påverkansarbetet med politiker har gett resultat, både i riksdagen och nu även i kommuner. Dispenshanteringen är under utredning, rapport väntas innan sommaren. Våra upparbetade kontakter måste vårdas, nästa vecka håller vi ett nytt seminarium med riksdagspolitiker. Ledamöternas stöd är  en förutsättning för att nå fram med branschens krav, påverka regler och myndigheters arbete.

Utskottet rapporterade från samverkan med BYN och TYA, i synnerhet om kvalitetsuppföljning av utbildningsgivare. Aktuellt är också översyn av handledarutbildningens innehåll för de företag som har företagslärlingar.

      

Nästa styrelsemöte hålls den 11 mars.

Välkommen att kontakta någon i styrelsen eller kansliet om du har frågor eller förslag, eller kanske intresse att medverka i branscharbetet.