Undertecknande av avtal

Råd och risker i ett hyresförfarande

Till följd av branschens efterfrågan har kansliet utarbetat ett dokument om råd och risker för hyresbestämmelser i ett hyresförfarande.

Dokumentet pekar bland annat på punkter i AHK 18 som inte regleras i Allmänna Bestämmelser (AB), samt risker med entreprenadbestämmelser som kan vara olämpliga att användas i ett hyresförfarande.

Föreningen upprättar löpande råd och riktlinjer om tolkning av punkter i AHK 18. Allteftersom medlemmar och bransch uppmärksammar kansliet eller styrelsen på olika händelser och frågor kring AHK, kommer dokumentet att uppdateras med kommentarer och förtydliganden.

Välkommen att höra av dig till kansliet med frågor om AHK, eller om du vill ha ett eget exemplar av råd och risker.