Mobilkranföreningen återupptar regionala medlemsmöten

Mobilkranföreningen återupptar nu de regionala medlemsmötena som haft ett uppehåll under pandemin. Nu finns det ett stort behov att träffas igen, så ta därför chansen att medverka i din region.

Nu återupptas de regionala medlemsmötena igen. Först ut är Örebro som planerar att träffas 24 november. Möten i Borås och i Stockholm/Uppsala är också under planering. Fler orter kan bli aktuella under vinterhalvåret.

Regionmöten brukar hållas på kvällstid och innehållet formas utifrån deltagarnas önskemål. Vi inleder med en samling där det ges en kort information från styrelsen och föreningsarbetet. Därefter diskuterar vi kring det dagliga företagandet i kranbranschen med både bekymmer och möjligheter. Ofta har vi någon inbjuden leverantörspartner som ger information, och ibland görs studiebesök om det finns möjlighet. Mötena avslutas med en gemensam middag.

Regionmöten ordnas oftast genom ledning av Mobilkranföreningens styrelseledamöter, med stöd av Mobilkranföreningens kansli. Det är också välkommet med medlemsinitiativ, så om du vill ordna ett medlemsmöte i din region, kontakta då gärna Mobilkranföreningens kansli eller någon i styrelsen.